Tleskaná (ostatní)

Kompetence: pozornost

Věk hráčů: 6+

Potřeby: žádné

Organizátoři: 1

Čas: 15 minut

Počet hráčů: 6+

Pravidla:

Hráči si sednou kolem stolu vedle sebe. Ruce položí na stůl tak, že svou pravou ruku položí přes levou ruku svého souseda. Následně vedoucí zajájí hru tlesknutím do stolu. Pokud tleskne jednou, tleskání se pohybuje proti směru hodinových ručiček, dvě tlesknutí rychle za sebou znamenají, že se směr otáčí. Tleskání postupuje podél stolu podle toho, jak ruce leží na stole. Pokud se někdo splete nebo je příliš dlouhá prodleva mezi tlesknutími, jedna ruka mu "vypadává", pokud se splete podruhé, "vypadává" i jeho druhá ruka a hráč končí.