Počítačová síť (spolupráce)

Kompetence: rozvoj komunikace a představivosti

Věk hráčů: 6+

Potřeby: tužky, papíry, stopky

Organizátoři: pro každou skupinu jeden

Čas: 10 - 15 minut na jedno kolo

Počet hráčů: 8+ v sudém počtu

Pravidla:

Hráči se rozdělí do dvou či více stejně početných skupin tak, aby každá skupina měla minimálně čtyři členy. Rozmístí se libovolně po klubovně či chatě tak, aby na sebe neviděli. První hráč z každé skupiny dostane od vedoucího hry na papírku napsanou větu, překreslí ji na obrázek bez použití textu, tuto překreslenou verzi pak odnese dalšímu hráči, ten pak obrázek zase přepíše do věty, kterou odnese dalšímu a tak dále. Hráčů musí být tolik, aby se končilo větou (textem). Hodnotí se čas přenosu (přenosová rychlost) a počet správně interpretovaných klíčových slov.

Je vhodné, aby vedoucí tvořil původní věty s přihlédnutím na věk hráčů. Pro mladší děti např. Máma nese mísu./ Pro starší např. Emil Zátpek běží do samoobsluhy nakoupit chleba.