Létající koberec (spolupráce)

Kompetence: komunikace, týmová spolupráce

Věk hráčů: 6+

Potřeby: látka/igelit/koberec

Organizátoři: 1

Čas: do 10 minut

Počet hráčů: 5+

Pravidla:

Hráči stojí na kusu látky velikém tak, aby se na něj všichni vešli a nezbývalo moc volného místa. Vedoucí jim vysvětlí, že stojí na kouzelném létajícím koberci, ale ten se najednou ve vzduchu porouchal a je nutné ho otočit, aby fungoval. Hráči musejí vymyslet, jak látku otočit bez toho, aby si stoupli vedle. Můžeme rozdělit hráče na skupiny a nechat je soutěžit mezi sebou, kdo zvládne koberec otočit dřív.