Klíčové dovednosti (pohyb)

Kompetence: týmová spolupráce, koordinace

Věk hráčů: 6+

Potřeby: pro každou skupinu větší klíč, provázek

Organizátoři: 1 - 2

Čas: 10 minut na kolo

Počet hráčů: 6+ v sudém počtu

Pravidla:

Hráči se rozdělí do dvu nebo více stejně početných skupin. Každá skupina dostane jeden klíč přivázaný na dlouhém provázku. Úkolem je provléci prvázek u každého hráče skrz rukáv přes tělo a nohavici ven a hráče tak provázkem propojit. Hodnotí se rychlost celé skupiny. Pro starší skupiny hráčů nepouzijeme klíč, provléká sepouze provázek.

Těžší varianta: po vtažení z nohavice provléci klíč zpět druhou nohavicí a nakonec ven druhým rukávem.